Osmanlı Yükselme Dönemi Özet PDF – KPSS 2020

2020 KPSS için sizlere özet mahiyetinde Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Anlatımının özet halini PDF olarak hazırladık. Toplam 4 sayfa'da size bu konu başlığını özetledik. 

5
6062

2020 KPSS Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Anlatım Özet PDF

2020 KPSS için sizlere özet mahiyetinde Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Anlatımının özet halini PDF olarak hazırladık. Toplam 4 sayfa‘da size bu konu başlığını özetledik. 

2020 KPSS Tarih Güncel ders notlarına ulaşmak ve Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Konu Anlatımını PDF olarak sayfanın alt kısmından doğrudan indirebilirsiniz.

Ayrıca siz 2020 KPSS Tarih’in tüm konularının PDF konu anlatım özetine yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 

2020 KPSS‘nin tüm derslerine ait Güncel Konu Anlatım, Özet, Soru Bankası, Çıkmış Soru Çözümleri, Videolar vb. PDF materyallere sitemizden kolaylıkla ulaşabilir ve bu 2020 KPSS materyallerini indirebilirsiniz.

Kaynak İndirme Bilgileri

 • Site: edunzy.com
 • Dosya İçeriği: KPSS Tarih – Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
 • Dosya Boyutu/Türü: 442 KB / PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
 • PDF parolası: edunzy.com

Diğer KPSS Tarih Konu Anlatım;

Yükselme Dönemi Padişahları:

 1. Fatih Sultan Mehmet
 2. Beyazit
 3. Yavuz Sultan Selim
 4. Kanuni Sultan Süleyman
 5. Selim (Sokullu Dönemi)
 6. Murat (Sokullu Dönemi)

 

FATİH SULTAN MEHMET

 • Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır.

İstanbul’un Fethi’nin Nedenleri

 • Toprak bütünlüğünü sağlamak
 • Boğazlara ve İpek yoluna hakim olmak
 • Bizans ve Anadolu beyliklerinin iş birliği içinde olması
 • Bizansın Haçlı seferlerine sebep olması ve şehzadeleri kışkırtması
 • İstanbul’un bilim ve kültür merkezi olması
 • Muhammed’in hadisi şerifi.

Fetih için Osmanlı Devletinin Yaptığı Hazırlıklar

 • Venedik, Eflak vb. antlaşma yapıldı
 • Şahi topları döküldü.
 • Mancınık ve hareketli kuleler inşa edildi.
 • 400 parçalık donanma hazırlandı.
 • Avrupa devletleri ve Anadolu beylikleriyle saldırmazlık antlaşmaları imzalandı.
 • Rumelihisarı yapıldı.

Bizansın Aldığı Önlemler

 • Grejuva ateşi çoğaltıldı ve halk silahlandırıldı.
 • Haliç’e zincir çekildi.
 • Avrupa’dan yardım istendi.
 • İstanbul surları güçlendirildi.
 • Katolik ve Ortodoks kiliseleri birleştirildi.

NOT: Bizanslı yüksek dereceli devlet memuru Grivas Notaras “ İstanbul’da kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim” demiştir.

Fethin Sonuçları

 • Rum ve Ermeni patrikleri atandı.
 • Fatih, Anadolu’nun Kralı anlamına gelen “Rum Kayseri” unvanını aldı.
 • İstanbul başkent oldu.
 • Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Boğazlar ve İpek yolu Osmanlı’nın eline geçince Avrupalı devletler Coğrafi Keşifleri başlattılar.
 • Yeniçağ başladı.
 • Topların surları yıkabileceğinin anlaşılması ile feodalite zayıfladı.
 • Rönesansın başlamasına neden oldu.

Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlular’ı Otlukbeli savaşında mağlup ederek Doğu Anadolu’yu egemenliği altına almıştır.

Diğer Gelişmeler:

 • Topkapı sarayı açıldı.
 • İlk altın para (Sikke-i Hasene) basıldı.
 • İlk defa iltizam sistemi uygulandı.
 • İlk defa müsadere sistemi uygulandı.
 • Cülus bahşişi vermek yasalaştı.
 • Divana nişancı atanı. Sadrazamlar Divana başkanlık etmeye başladı. Padişah Kasr Adl denilen pencereden izlemeye başladı.
 • Örfi hukuk kuralları yazılı hale getirildi. (Kanunname-i Ali Osman)
 • Sahnı Seman ve Tetimme Medreseleri kuruldu.

NOT: Osmanlı devletinde ilk defa Venedik’e imtiyaz verilmiştir. Osmanlı’da ilk elçiliği Venedik açtı. İstanbul’daki Venedik elçisine “Balyos veya Baylos” denilmiştir.

 1. BAYEZİT

 • Cem Sultan olayı döneme damga vurdu. Osmanlı’nın ilk defa bir iç sorunu dış sorun haline geldi.
 • Karamanoğullarına tamamen son verildi.
 • Şah Kulu isyanı çıktı. (Şah İsmail destekli)
 • Bu dönemde Küçük kıyamet olarak adlandırılan İstanbul depremi yaşanmıştır.
 • Kemal Reis İspanya’ya giderek zulüm gören Yahudi ve Müslümanları İstanbul’a getirdi.

NOT: 2.Bayezit Dönemi yaşanan sorunlardan dolayı yükselmenin içinde bir duraklama dönemi olarak tarihe geçti.

 

YAVUZ SULTAN SELİM

 • 8 yıla 80 yıl sığdıran padişah.
 • İlk defa Celali isyanları Tokat’ta başladı.
 • Yavuz Sultan Selim Doğu siyaseti için İdris Bitlisi’yi (Heşt Behişt) okumuştur.
 • İran ile Çaldıran savaşı yapıldı. Savaşın başarılı olmasında tüfekli askerlerin etkisi büyük olmuştur.
 • Çaldıran savaşının ardından YSS “Tebriz Nakkaşhanesindeki” sanatçıları İstanbul’a getirmiştir.
 • Turnadağ savaşı ile Dulkadiroğullarına son verildi. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı.
 • Memluklerle Mercidabık savaşı yapıldı. Halife esir alındı. Ayrıca YSS Şam’da Muhyidin Arabi’nin mezarını buldurup üzerine türbe yaptırdı.
 • Ahmet Yesevi’nin türbesini ise Timur yaptırmıştır.
 • Memlüklerle Ridaniye savaşı yapıldı. Savaşın sonuçları;
  • Memlükler yıkıldı.
  • Halifelik Osmanlı’ya geçti. Böylece teokratik devlet anlayışı geçti.
  • Baharat yolu Osmanlı’ya geçti.
  • Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.
  • Mısır’ın hazineleri İstanbul’a getirildi.
  • Venedik’in Kıbrıs için Memluklere ödediği verginin Osmanlı Devleti’nin ödenmesine karar verildi.

NOT: Ridaniye savaşı devam ederken avrupa’da yaşanan eş gelişme: Reform’dur.

 

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

 • Osmanlı tarihinin en uzun süre tahta kalan padişahıdır.
 • Muhibbi mahlasıyla şiirler yazdı.
 • Tahtının ilk yıllarında Memluk Devletini tekrar diriltmek için yapılan isyanlar ile uğraştı.
 • Belgrad alında ve Orta Avrupa fetihleri için bir üs elde edildi.
 • Rodos adası alındı.
 • Mohaç meydan muhaberesiyle Macaristan’ı mağlup etti. (Dünya’nın en kısa süren ova savaşıdır.)
 • İlk defa Viyana kuşatıldı.
 • Avusturya Kralı ile Osmanlı Sadrazamı İstanbul antlaşması ile denk sayıldı. Böylece Orta Avrupa’nın siyasi üstünlüğü Osmanlı Devletinin eline geçti.

NOT: Osmanlı 1606 Zitvatorok antlaşmasına kadar Orta Avrupanın siyasi üstünlüğünü devam ettirdi.

 • 1535 Fransa’ya kapitülasyon Bu iki hükümdarın sağlığında geçerli olmasına karar verildi.
 • Haçlılarla Preveze Deniz savaşı yapıldı. Böylece Akdeniz bir Türk gölü haline geldi.
 • Hint deniz seferi yapıldı ancak donanmanın okyanuslara dayanıklı olmaması, hint denizinin bilinmemesi vb. durumlardan etkili olmamıştır.
 • Preveze Deniz Savaşının yıl dönümü 28 EylülDonanma Günü” olarak kutlanır.
 • Macaristan tamamen alındı.
 • Trablusgarp alındı. Turgut Ali Reis başa geldi.
 • Haçlılarla Kuzey Afrika egemenliğini pekiştiren Cerbe Deniz Savaşı kazanıldı.
 • Turgut Ali Reis Malta kuşatması sırasında şehit oldu.
 • Sakız adası alındı ve Zigetvar seferi yapıldı. (Kanuninin son seferidir.)

 

 

SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ

 • Kanuni, 2. Selim ve 3.Murat dönemlerinde Sadrazamlık yaptı.
 • Kıbrıs alındı. Kıbrısın alınmasına tepki gösteren haçlılar İnebahtı’da Osmanlı donanmasını yaktı. Don Kişot’un yazarı Carvantes de bu savaş sırasında elini kaybetti.

NOT: 2. Selim ordunun başında sefere çıkma geleneğini terk eden ve İstanbul’da ölen ilk padişahtır.

 • Fas Osmanlı egemenliğine girdi.

NOT:
Osmanlı Devletinin tarihinde 4 defa donanması yakılmıştır. Bunlar;

 1. İnebahtı
 2. Çeşme
 3. Navarin
 4. Sinop Baskını

Sokullu Mehmet Paşanın Projeleri:

 1. Don ve Volga Irmaklarını Birleştirme Projesi
 • Rusların güneye inmesini engellemek
 • Kırım’ı korumak
 • Orta asya türkleriyle bağlantı kurmak
 • İran’ı kuzeyden kontrol etmek
 • İpek yolu ticaretini canlandırmak
 1. Süvyeş Kanalı Projesi
 • Kızıldeniz ile Akdenizi birleştirmek
 • Osmanlı asıl donamasını bu kanaldan geçirerek Hindistan’a ulaşmak
 • Baharat yoluna tekrardan işlerlik kazandırmak

Fransa ve İngiltere’nin işbirliği sonucu 1869 da açıldı.

 1. Marmara-Karadeniz Projesi
 • İki denizi birleştirip donanma için alternatif bir yol ve kereste ihtiyacı karşılamak.

 

5 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.