ÖABT

2020 ÖABT SINAVI YAPILACAK ALANLAR

Aşağıdaki alanlara tıklayarak, ders notu, konu anlatım, özet, soru çözümü, çıkmış sorular, pdf vb. materyallere ulaşabilirsiniz.

NOT: MEB tarafından, ÖSYM’ce ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanın hesaplanmasında testlerin ağırlığı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Genel Yetenek Testi Genel Kültür Testi Eğitim Bilimleri Testi YDS (İlkbahar Dönemi)
KPSSP120 0,15 0,15 0,20 0,50

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi sınavı sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

 

Puan Türleri ve Girilecek Oturumlar

Öğretmen adayları için 2013 yılından itibaren P10 ve P121 olmak üzere iki farklı puan türü hesaplanmaktadır.

P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır. Yani bu 17 branş mezunu olan adaylar “14 Temmuz 2019 Pazar Sabah saat: 10.00 (Genel Yetenek-Genel Kültür) + Pazar Öğlen saat: 14.30 (Eğitim Bilimleri) + 28 Temmuz 2019 Pazar saat: 10.00 (ÖABT)” oturumlarına katılacaklardır.

P10 puanı; kılavuzda belirtilen 17 branş haricindeki öğretmenlikler için tercihlerde kullanılan puandır. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu adaylarımızın 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan 2019 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Cumartesi Sabah+Cumartesi Öğlen oturumlarına katılmaları yeterlidir.

NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerlidir.

Soru Dağılımı

KPSS Öğretmenlik sınavında, Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde 60 soru olmak üzere toplam 120 soru bulunur. Sınav süresi ise 130 dakikadır. Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru bulunur ve sınav süresi 100 dakikadır.

Eğitim Bilimleri derslerinin konu dağılımları değiştirildi!

Öğretim İlke ve Yöntemleri %20 den %26’ya arttırılmıştır.

Sınıf Yönetimi %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Program Geliştirme %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğrenme Psikolojisi %20’den %15’e düşürülmüştür.

Gelişim Psikolojisi %15’ten %13’e düşürülmüştür.

Rehberlik %15’ten %13’e düşürülmüştür.

2019 ÖABT Ne Zaman?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

2018-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Sınav Yapılan Alanlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) uygulanacağı alanlar;

 • Türkçe,
 • İlköğretim Matematik,
 • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,
 • Sosyal Bilgiler,
 • Türk Dili ve Edebiyatı,
 • Tarih,
 • Coğrafya,
 • Matematik (Lise),
 • Fizik,
 • Kimya,
 • Biyoloji,
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
 • Yabancı Dil (Almanca, İngilizce),
 • Rehber Öğretmen,
 • Sınıf Öğretmenliği,
 • Okulöncesi Öğretmenliği olarak uygulanmıştır.

2017 KPSS’de Uygulanan Testlerin Kapsamları

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

Türkçe Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24)
b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)
c) Çocuk Edebiyatı (%8)
d) Türk Halk Edebiyatı (%8)
e) Yeni Türk Edebiyatı (%8)
f) Eski Türk Edebiyatı (%8)
g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8)
2) Alan Eğitimi Testi %20
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Analiz (%28)
b) Cebir (%18)
c) Geometri (%18)
d) Uygulamalı Matematik (%16)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Fizik (%24)
b) Kimya (%22)
c) Biyoloji (%22)
d) Yer Bilimi (Jeoloji) (%4)
e) Astronomi (%4)
f) Çevre Bilimi (%4)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Tarih (%28)
b) Coğrafya (%20)
c) Siyaset Bilimi (%8)
d) Diğer sosyal bilim alanları (%24)
Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji,
Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik,
İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme
2) Alan Eğitimi Testi %20
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%26)
b) Yeni Türk Edebiyatı (%18)
c) Eski Türk Edebiyatı (%18)
d) Türk Halk Edebiyatı (%18)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Tarih Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Tarih Metodu (%8)
b) Eski Çağ Tarihi (%4)
c) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%10)
d) Orta Çağ İslam Tarihi (%12)
e) Osmanlı Tarihi (%14)
f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)
g) Ortaçağ’dan 20. Yüzyıl’a Dünya Tarihi (%12)
h) 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8)
2) Alan Eğitimi Testi %20

Coğrafya Öğretmenliği                   Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Fiziki Coğrafya (%30)
b) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (%30)
c) Bölgeler ve Ülkeler (%20)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Fizik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Mekanik (%20)
b) Elektrik ve Manyetizma (%20)
c) Madde ve Özellikleri (%10)
d) Dalgalar ve Optik (%10)
e) Modern Fizik (%20)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Kimya Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Analitik Kimya (%20)
b) Anorganik Kimya (%20)
c) Organik Kimya (%20)
d) Fizikokimya (%20)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Biyoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Hücre ve Metabolizma (%16)
b) Bitki Biyolojisi (%10)
c) İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20)
d) Ekoloji (%10)
e) Canlıların Sınıflandırılması (%8)
f) Genetik ve Evrim (%16)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Matematik Öğretmenliği (Lise) Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Analiz (%24)
b) Cebir (%16)
c) Geometri (%16)
d) Uygulamalı Matematik (%24)
2) Alan Eğitimi Testi %20
İngilizce Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Dil Yeterliği (%50)
b) Dil Bilim (%16)
c) Edebiyat (%14)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12)
b) Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12)
c) Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri) (%16)
d) İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12)
e) Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (%4)
f) Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) (%24)
2) Alan Eğitimi Testi %20

 

Rehber Öğretmen

1) Alan Bilgisi Testi

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

%80

a) Temel Psikolojik Kavramlar (%16)
b) Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%16)
c) Davranış ve Uyum Problemleri (%10)
d) Bireyi Tanıma Teknikleri (%10)
e) Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%10)
f) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)
g) Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%6)
h) Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Sınıf Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Temel Matematik (%12)
b) Genel Biyoloji (%6)
c) Genel Fizik (%6)
d) Genel Kimya (%6)
e) Türk Dili (%12)
f) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (%6)
g) Çocuk Edebiyatı (%6)
h) Uygarlık Tarihi (%6)
i) Türk Tarihi ve Kültürü (%6)
j) Genel Coğrafya (%6)
k) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Okul Öncesi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Okul Öncesi Eğitime Giriş (%6)
b) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (%2)
c) Psikoloji (%2)
d) Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (%4)
e) Anne-Çocuk Beslenmesi (%2)
f) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%12)
g) Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (%6)
h) Çocukta Oyun Gelişimi (%4)
i) Çocuk Edebiyatı (%4)
j) Çocuk Ruh Sağlığı (%8)
k) Drama (%4)
l) Özel Öğretim Yöntemleri II (%14)
m) Anne-Baba Eğitimi (%6)
n) İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (%6)
2) Alan Eğitimi Testi %20

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) Oturumlara Göre Aday Sayıları

Pazar Sabah Oturumu (Genel Yetenek -Genel Kültür) Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Eğitim Bilimleri) Cumartesi Sabah Alan Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlşikiler, Çalışma Ekonomisi ve Edüstri İlişkileri) Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) Pazar Sabah Alan Oturumu

(İşletme,Muhasebe,

İstatistik)

ÖABT
Başvuran Aday Sayısı 1.234.487 440.311 67.822 92.030 83.214 306.233
Sınava Giren

Aday Sayısı

1.175.027 416.485 59.279 79.729 71.600 276.343
Sınavı Geçerli Aday Sayısı 1.174.725 416.443 59.267 79.721 71.591 276.321
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı 302 42 12 8 9 22
Sınava Girmeyen Aday Sayısı 59.460 23.826 8.543 12.301 11.614 29.890

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı
Genel Yetenek 23,506 10,312 1.171.680 60
Genel Kültür 19,187 10,262 1.160.016 60
Eğitim Bilimleri 38,986 14,554 416.282 80
Kamu Yönetimi 8,116 4,633 54.272 40
Uluslararası İlişkiler 6,269 4,024 52.052 40
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 7,039 3,873 55.591 40
Hukuk 12,552 8,311 77.513 40
İktisat 9,222 6,590 72.955 40
Maliye 11,743 8,057 75.489 40
İşletme 7,873 3,659 69.813 40
Muhasebe 9,583 6,537 66.504 40
İstatistik 2,577 2,446 34.740 40

2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı
Türkçe 27,435 7,138 16.501 50
İlköğretim Matematik 12,478 5,219 8.028 50
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 15,503 5,595 17.551 50
Sosyal Bilgiler 25,104 7,060 19.774 50
Türk Dili ve Edebiyatı 16,060 8,414 38.700 50
Tarih 21,086 8,868 23.064 50
Coğrafya 24,637 7,762 8.953 50
Matematik(Lise) 12,991 6,883 15.487 50
Fizik 18,148 10,067 5.193 50
Kimya 12,846 7,304 5.782 50
Biyoloji 16,864 7,685 8.680 50
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 18,479 6,368 33.632 50
Yabancı Dil (İngilizce) 20,807 9,277 11.917 50
Rehber Öğretmen 29,267 7,491 15.952 50
Sınıf Öğretmenliği 20,179 5,705 20.513 50
Okul Öncesi Öğretmenliği 24,333 6,567 24.882 50

Öğretmen Atamalarında 40 Yaş Sınırı Kalktı Mı?

MEB öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırını kaldırdı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan maddede; “Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda h’len görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz” ifadeleri yer alıyordu.

Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilir, bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

Atamalar

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulur.

 • Kaynak: https://www.pegemakademi.com/kurslar/kpss-oabt