DİN SOSYOLOJİSİ KISA ÖZET PDF – 2020

0
2543

DİN SOSYOLOJİSİ- KISA ÖZET PDF – 2020

Selamun Aleyküm ardakaşlar,

2020 Öabt Dikab ve İHL sınavı öncesi kısa bir şekilde göz atarak hızlı tekrar yapabilmeniz için kısa özet şeklinde bir Din Sosyolojisi ders notu hazırladık.

İnşallah size kolaylık sağlar ve muvaffakiyetlere vesile olur.

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

 • Sosyoloji kelimesini ilk: Comte
 • Din Sos. terimini ilk: Durkheim
 • Sistematik bağımsız din sos: Weber
 • İlk sis. Din sosy. eseri: J. Wach

Özsel Tanımlar:

 • Dinin özü, içeriği- Dinin ne olduğu
 • Otto: Din kutsalın tecrübesidir.
 • Freud: Din, insan problemlerini çözme aracı

Fonksiyonel Tanımlar:

 • Dinin toplumu nasıl etkilediği, işlev
 • Durkheim: Din, bir cemaatin oluşmasını sağlayan ayin ve inançlar sistemidir.
 • Marks: Din, halkın afyonudur.

Öz- İşlevsel: Özsel + İşlevsel

Eflatun: Her şeyin ölçüsü Tanrı’dır. – Devlet

 1. Augustin: İdeal Site

Akinaslı Saint Thomas: İlahiyat Mecmuası – Aklın kurallarını dinin emrettikleri ile uzlaştırma

BATI’DA BAZI KURAMCILAR

DURKHEİM:

 • Din Sos. terimini ilk kullanan
 • Dinin özü: Totemizm
 • Dinin kaynağı: Toplumun kendisi
 • Kollektif Bilinç
 • Anomi: amaçsızlık
 • Din, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir.
 • Eserler:
  • İntihar
  • Dini hayatın ibtidai şekilleri

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

 1. COMTE:
 • Sosyoloji kav. İlk kullanan
 • Pozitivist
 • 3 Hal Yasası:
  • Teolojik: Tanrı
  • Metafizik
  • Pozitif: Deney ve Gözlem
 1. WEBER:
 • Din sos. sistemleştirdi.
 • Sistematik din sos. kurucusu
 • İlk kez karşılaştırmalı sosyolojik araştırmalar
 • Din ve Ekonomi inceledi
 • Eserleri:
  • Din sos. hakkında makaleler
  • Protestan ahlakı ve kapitalizm
 1. WACH:
 • Dini deneyimin 3 anlatım biçimi:
  • Teorik: inançlar
  • Pratik: ibadetler
  • Sosyolojik: cemaat
 • Eser: Din Sos. Giriş
 1. MARKS:
 • Diyalektik din sos.
 • Din, halkın afyonudur. Avutur
 • Eşitsizlikleri makul gösterir. Egemen sınıflar
 • Toplumun geçirdiği evreler:
  • İlkel komün
  • Kölelik
  • Feodalite
  • Kapitalizm
 1. SPENCER:
 • Evrimci – Darwin etkisi
 • Biyolojik evrim toplumsal olgularda
 • İlkel kabilelerdeki politeizmden modern toplumlardaki moniteizme evrim

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

 1. TAYLOR: Animizm – Ruhçuluk – Bilgi eksikliği

FRAZER: Dinin kaynağı Büyü

FEUERBACH:

 • Marks’ın fikir babası
 • Tanrı inancı yanılsamadır.

ÇAĞDAŞ BAZI YÖNELİMLER

LUCKMAN:

 • Kiliseyi eleştirdi. – Din giderek bireyselleşiyor
 • Görünmeyen Din

PETER BERGER:

 • Din, kendisiyle kutsal bir kozmosun kurulduğu insani girişimdir. – din giderek bireyselleşiyor. Yani Sekülerizm
 • Dinin Sosyal Gerçekliği

ROBERT BELAH:

 • Sivil Din teorisi. – ABD’DE SİVİL DİN MAKALESİ

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASI

FARABİ:

 • Mükemmelliklerine Göre Toplum:
  • Erdemli:
   • Aydınlar yönetir, sağlıklı
   • Organizmacı anlayış
  • Erdemsiz:
   • Cahil
   • Günahkar: şeklin modern
   • Değişmiş: önceden erdimli
   • Şaşkın: hedefi yok
  • Büyüklüğüne Göre Toplum:
   • Eksik: Köy, Mahalle
   • Tam: Milletler, şehirler
  • Siyasetül Medeniyye ve Medinetül Fazıla

GAZZALİ:

 • Toplumu canlıya benzetir. Organlar çeşitli meslek ve fonksiyonlar. – Devlet başkanı kalp
 • İdeal Site: Dünya ve ahiret mutluluğu dinin emir ve yasaklarına uyarak gerçekleşir.
 • Farabi’nin erdimli toplumundan daha realist
 • Devletin temelinde: Din. – Devlet zayıflarsa din de zayıflar.

İBN HALDUN:

 • Modern ve deneysel din sos. kurucusu sayılır. – Comteden 5 asır önce toplumu inceledi.
 • Kitabul İber: Mukaddime – İlmi Umran
 • Organizmacı toplum anlayışı: medeniyetler aynı insanlar gibi doğar, büyür, yaşar ve çöker.
 • Tavırlar Nazariyesi:
  • Zafer
  • Mutlakiyet
  • Barış
  • İsraf
  • Refah
 • Coğrafi faktörler toplum üzerinde etkilidir.

TR’ DE DİN SOSYOLOJİSİ

 1. CEVDET PAŞA:
 • Mukaddime’yi TR ye kazandırdı.
 • Asabiyet kavramını Osmanlı’ya uyguladı.
 • Mecelle – Tezakir: Ekonomik çöküş ile ahlak paralel

ZİYA GÖKALP:

 • Durkheim TR şubesi
 • İstanbul Darülfünun – İlmi içtiba
 • İlmi İçtimai Dini – TR de ilk din sos kitabı
 • Milletler 3 aşamadan geçer:
  • Kavim: islam önc. Türkler
  • Ümmet: islam dön. Türkler
  • Millet: modern dön. Türkler
 • Ümmet kavramı önemli

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

PRENS SABAHATTİN:

 • Le Play TR şubesi
 • Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
 • İlerlemeye engel dinimiz değil, sosyal yapımız
 • “Adem-i Merkeziyet”

Cumh. Dönm ilk din sos. müstakil eser: HİLMİ ZİYA ÜLKEN

Cumh. Dönm ilk din sos. öğretimi: MEHMET KARASAN

TOPLUMSAL DEĞİŞİM KURAMLARI

BÜYÜK BOY KURAMLAR

 • Organizmacı: Doğar, büyür, yaşar, ölür – İbn Haldun
 • Evrimci: zaman geçtikçe gelişir, ilerler. – Comte, Spencer, Durkheim
 • Modernleşmeci: Süreç, az gelişmişten çok gelişmişe (Sanayi)
 • Diyalektik: Toplumsal alanda ZITLIKLAR vardır. Marks çatışma olmadan ilerleme olmaz. TEZ-ANTİTEZ-SENTEZ

ORTA BOY KURAMLAR

 • Yapısal/İşlevsel: Toplum birbirine bağlımlı, uyumlu – DİB
 • Çatışmacı: Toplum birbiriyle çatışan unsurlardan

KÜÇÜK BOY KURAMLAR

 • Grupsal: Değişimin kaynağı gruplar, sosyometri
 • Bireysel:

TOPLUMSALLAŞMA

Toplumsal Grup: En az 2 kişi, ortak amaç, kurallar, statüler, biz bilinci- Aile, Sendikalar

Toplumsal Yığın: İşlevsel etkileşim yok – Durakta otobüs bekleyenler

 

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

YENİ DİNİ HAREKETLER

YAHOVA ŞAHİTLERİ:

 • Russell
 • Yahudi + Hris. Sentezi
 • Tanrı Yahova ve onun krallığı
 • Askerlik, toprak, teslis, çarmıh, ahiret yok.
 • Adventist
 • Misyonerler ama din adamları yok
 • Dinler arası diyalog katılmadılar.

MORMONLAR:

 • Mor Simit
 • Smith – önce isa mesih sonra melek mormoni
 • Ve kitap verildiği iddası
 • Amaç: vadedilmiş toprakları akıl ve inançla inşa
 • Alkol, tütün, kafein, çay, kahve yok
 • Çok eşlilik vardı.
 1. GÜN ADVENTİZMİ
 • Adventist
 • Ahir zaman cemaati – William Miller
 • İsa gelecek dedi tutamadı
 • Yahudi ct günü kutsal – 7. Gün
 • Et, kahve, tütün, alkol yok

MOONCULUK

 • Birleşik Kilise, Kutsal Ruh birliği, Birleşik aile
 • Budizm + Hrist.
 • 365-30

NATİON OF İSLAM

 • Ford – siyahiler
 • Elijah Muhammed
 • Mavi gözlü şeytanlar – beyazlara sert
 • Malcom X

TANRININ ÇOCUKLARI

 • Pedofoli gibi….

HALKIN MABEDİ

 • Jim Jones – Jonestown
 • Toplu intihar

TRANSANDANTAL MEDİTASYON

 • Kişiye özel mantra
 • Kıkırdayan Guru – Dünya Barışı Ülkesi

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

SAYENTOLOJİ

 • Bilim dini- Ron Hubbard
 • Bilim kurgu – Dianetik (ruh sağlığı)
 • Amaç ruhları bedenden kurtarma
 • Elektropsikometre

Kaynak İndirme Bilgileri

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.