KPSS

2019 Ösym Kamu Personeli Seçme Sınavı  Sınavında Çıkacak Konular ve Soru sayıları altta verilmiştir. 2019 KPSS Lisans, ÖnLisans, Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımını sizler için hazırladık.

Not: Konulara tıklayarak konu hakkındaki Konu Anlatımlı Ders Notlarına (pdf, video, resim, çıkmış soru vb.) ulaşabilirsiniz.

 

GENEL YETENEK (60 SORU)

 • Türkçe 30 soru
 • Matematik :  27 soru
 • Geometri :  3 soru

2019 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL YETENEK SORU VE KONU DAĞILIMLARI

Türkçe Soru ve Konu Dağılımı (30 soru)

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

Matematik Soru ve Konu Dağılımı  (27 soru)

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme kuralları
 • Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Bölme Bölünebilme
 • Eşitsizlik,
 • Mutlak değer
 • Üslü sayılar
 • Köklü sayılar
 • Çarpanlara ayırma
 • Oran-orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık Problemleri

Geometri Soru ve Konu Dağılımı (3 soru)

 • Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

GENEL KÜLTÜR (60 SORU)

 • Tarih; 27 soru
 • Coğrafya; 18 soru
 • Vatandaşlık; 9 soru
 • Güncel Bilgiler; 6 soru

2019 Kpss Sınavı Soru Dağılımları Aşağıdaki gibi olacaktır.

2019 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL KÜLTÜR SORU VE KONU DAĞILIMLARI

Tarih Konu ve Soru  Dağılımı (27 soru)

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk – İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • 20.Yüzyılda Osmanlı Devlet
 • Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk ilke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı (18 soru)

 • Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri

Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı (9 soru)

Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular  (6 Soru)