9.Sınıf Coğrafya’nın Konusu ve Bölümleri Konu Anlatımlı Ders Notları – Pdf

Coğrafyanın konusu ve bölümleri coğrafya 9.sınıf doğa ve insan ünitesi içerisinde işlenmektedir. Coğrafyanın konusu ve bölümleri içerisinde coğrafyanın konusunun doğa ve insan etkileşimi olduğunu, Fiziki Coğrafya, Beşeri Ekonomik Coğrafya, Yerel Coğrafya olmak üzere üçe ayrılır.

0
13763

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Doğal çevre, canlı ve cansız varlıkları bir arada etkileşim halinde bulunduğu çevredir.Coğrafya, insanın içinde yaşadığı mekanı ve onunla olan karşılıklı ilişkilerini inceler. İnsan ve onun faaliyetlerini sürdürdüğü mekan, coğrafyanın inceleme konusunu oluşturur. İnsanın ilişkili olduğu bu mekan, canlı ve cansız çevreden oluşur.

Coğrafyanın konusunu; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer)
oluşturur. Doğayı oluşturan bu konuyu daha iyi öğrenmek için tıklayın.

Zamanla coğrafyanın araştırma sahası genişlemiş ve coğrafya çeşitli alt bilim dallarına ayrılmıştır.

NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Coğrafyanın Bölümleri

Coğrafyanın Konusu

Fiziki Coğrafya

Doğal coğrafi konuların dağılışını inceler

Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi): Yerin şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetler ve dış kuvvetleri inceler. Volkanizma, Deprem, Dağ, Ova, Plato, Vadi vb yer şekillerini inceler.

Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimin, İklim elemanlarının dağılışını özelliklerini ve iklim tiplerini inceleyen fiziki coğrafyanın bilim dalıdır.

Hidrografya (Sular Coğrafyası): Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kaynak suları, yeraltı sularının dağılışını ve özelliklerini inceler.

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Bitkiler ile hayvanların yeryüzüne dağılışını ve  bu dağılışa etki eden faktörleri inceler

Toprak Coğrafyası: Toprak dağılışı ve özelliklerini inceler.

Doğal Afetler Coğrafyası: Dünyada meydana gelen doğal afetlerin dağılışı, nedenleri ve sonuçları üzerinde durur.

Kartografya (Harita Bilgisi):Haritaların çizimi ve haritalardan yararlanma esasları gibi konuları inceler.

Matematik Coğrafya:  Dünya’nın şekli, sonuçları, Dünyanın günlük ve yıllık hareketi, Gezegenler, Güneş sistemi,

Beşeri Ekonomik Coğrafya

İnsan faaliyetlerinin dağılışını inceler.

Nüfus Coğrafyası: Nüfusun özellikleri, dağılışı, nüfus piramitleri, nüfus yoğunlukları, göçler vb inceler.

Yerleşme Coğrafyası: Yerleşme tipleri, yerleşme şekilleri, yerleşme çeşitleri

Kültürel Coğrafya: Toplumların kültürel özelliklerini inceler.

Siyasi Coğrafya: Siyasi faaliyetlerin etkilerini, özelliklerini ve dağılışını inceler.

Tarihî Coğrafya: Coğrafyanın tarihsel gelişim süreçleri

Tarım Coğrafyası (Ziraat Coğrafyası): Tarımsal ekim ve dikim işleri, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık özellikleri ve dağılışı hakkında bilgiler içerir.

 Sanayi Coğrafyası: Sanayinin kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörler ve sanayi kollarının dağılışı

Ulaşım Coğrafyası: Ulaşım sistemleri, ulaşımın faaliyetlerini etkileyen faktörler, enerji taşımacılığı vb

Enerji Coğrafyası: Enerji kaynaklarının dağılışını, madenlerin dağılışı, çıkarılması işlenişi gibi konular.

Ticaret Coğrafyası:Ticari faaliyetlerin dağılışı çeşitleri özellikleri üzerinde durur.

Turizm Coğrafyası: Turizmin etkileri, dağılışı, çeşitleri özellikleri üzerinde durur.

 Sağlık Coğrafyası: Hastalıkların dağılışı, sağlık koşulları, özellikleri vb

Bölgesel Coğrafya (Yerel Coğrafya)

Bölgeler Coğrafyası: Dünyanın veya bir ülkenin coğrafi şartları ayrı olan bölgelerin özelliklerini inceler.

Ülkeler Coğrafyası: Ülkelerin coğrafi özelliklerini inceler.

Kıtalar Coğrafyası: Kıtaların coğrafi şartlarını inceler.

Coğrafya’nın Bölümleri ve Özellikleri ile ilgili Konu Anlatımı 2:

Coğrafya Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya olarak iki başlık altında incelenebilir.

A-FİZİKİ COĞRAFYA

Coğrafyanın doğal unsurlarıyla ilgilenen alanına fiziki coğrafya denir.  Fiziki coğrafya, yeryüzünde doğal ortamı oluşturan bitki, hayvan, yer şekilleri, sular, iklim toprak gibi öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler. İncelediği konulara göre Fiziki Coğrafya aşağıdaki dallara ayrılmıştır.

JEOMORFOLOJİ (Yer şekilleri Bilimi)

Dağ, ova, plato ve diğer yüzey şekillerini inceler ve oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini açıklar. Litosfer bu bilimin araştırma sahasına girer. Jeomorfoloji çalışmalarını yaparken, Jeoloji, Jeofizik, Kartografya, (Haritacılık), Pedoloji (Toprak Bilimi) ve Litoloji (Taş Bilimi) gibi bilimlerden yararlanır.

Yardımcı Bilimleri

 • Jeoloji
 • Jeofizik
 • Pedoloji (Toprak Bilimi)
 • Litoloji (Taş Bilimi)
 • Kartografya

HİDROGRAFYA (Su Bilimi)

Okyanus ve denizlerdeki su hareketlerini, gölleri, akarsuları, yeraltı sularını ve dağılışlarını inceler. Hidrosfer bu dalın inceleme alanına girer. Hidrografya bilimi de Hidroloji, Akarsu Bilimi, Göl Bilimi (Limnoloji) ve Okyanus Bilimi (Oseonografya) gibi bilim dallarından yararlanır.

Yardımcı Bilimleri

 • Hidroloji
 • Hidrojeoloji
 • Patamoloji (Akarsu B.)
 • Limnoloji (Göl B.)
 • Oseonagrafya

KLİMATOLOJİ (İklim Bilimi)

İklim özelliklerinin oluşmasını sağlayan doğal ortam şartlarını, iklim tiplerini ve bunların yeryüzündeki dağılışlarını inceler. Atmosfer bu dalın ilgi alanına girer. Klimatoloji bilimi, Meteoroloji ve Fizik gibi bilim dallarından yararlanır.

Yardımcı Bilimleri

 • Meteoroloji
 • Fizik

BİYOCOĞRAFYA (Canlılar Bilimi)    

Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve dağılışa etki eden coğrafî nedenleri inceler. Biyosfer, coğrafyanın bu bölümünün ilgi alanına girer. Biyo coğrafya Biyoloji, Botanik (Bitki Bilim), Zooloji (Hayvan Bilimi) ve Tıp gibi bilim dallarından yararlanır.

Yardımcı Bilimleri

 • Biyoloji
 • Jeoloji
 • Botanik
 • Tıp

B-BEŞERİ COĞRAFYA

Nüfus, Göç, Yerleşme, Ekonomik Coğrafya gibi beşeri unsurların dağılışını inceler

 • Nüfus Coğrafyası (Demografi)
 • Yerleşme Coğrafyası
 • Tarım Coğrafyası
 • Ulaşım Coğrafyası
 • Turizm Coğrafyası
 • Enerji Coğrafyası
 • Sanayi Coğrafyası
 • Sağlık Coğrafyası
 • Siyasi Coğrafya
 • Kültür Coğrafyası

Konu İle ilgili Videolar:

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.