2020 KPSS Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatım PDF

2020 KPSS için sizlere özet mahiyetinde Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatımının özet halini PDF olarak hazırladık. Toplam 2 sayfa'da size bu konu başlığını özetledik

1
8363

KPSS Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatım Özet PDF

2020 KPSS için sizlere özet mahiyetinde Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatımının özet halini PDF olarak hazırladık. Toplam 2 sayfa‘da size bu konu başlığını özetledik. 

2020 KPSS Tarih Güncel ders notlarına ulaşmak ve Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatımını PDF olarak sayfanın alt kısmından doğrudan indirebilirsiniz.

Ayrıca siz 2020 KPSS Tarih’in tüm konularının PDF konu anlatım özetine yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 

2020 KPSS‘nin tüm derslerine ait Güncel Konu Anlatım, Özet, Soru Bankası, Çıkmış Soru Çözümleri, Videolar vb. PDF materyallere sitemizden kolaylıkla ulaşabilir ve bu 2020 KPSS materyallerini indirebilirsiniz.

 

Kaynak İndirme Bilgileri

 • Site: edunzy.com
 • Dosya İçeriği: KPSS Tarih – Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
 • Dosya Boyutu/Türü: 442 KB / PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
 • PDF parolası: edunzy.com

Diğer KPSS Tarih Konu Anlatım;

 

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Özeti

Osmanlı Devleti Çağdaşları

 • İlhanlılar: İran
 • Altın Orda: Karadeniz’in kuzeyi
 • Memlükler: Mısır
 • Türkiye Selçuklu Devleti
 • Bizans
 • Trabzon Rum

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri;

 • Bizans’ın içindeki taht kavgaları
 • Bizans tekfurlarının merkezi dinlememesi
 • İngiltere ve Fransa’nın aralarında Yüzyıl Savaşları
 • Merkezi otoritenin güçlü olması
 • Yetenekli padişahların tahta çıkması
 • Tımar, iskan ve istimalet (fethedilen yerlerde yabancılarla iyi geçinme) politikasının uygulanması
 • Anadolu beylikleri ile başlarda iyi geçinilmesi
 • Müdara’nın uygulanması: Görünürde dostça geçinme, tekfurlarla işbirliği vb.
 • Güçlü bir orduya sahip olunması
 • Balkanlar’ın siyasi ve dini açıdan bölünmüş olması
 • Gaza ve cihat faaliyetlerinin yoğun olması
 • Avrupa’da feodalitenin hakim olması

 

Osmanlı Devletine Kurulurken Destek Verenler;

 • Gaziyan-ı Rum: Anadolu Gazileri
 • Abdalan-ı Rum: Dervişler ve Ozanlar
 • Fakiyan-ı Rum: İlim insanları
 • Bacıyan-ı Rum: Anadolu Kadınları
 • Ahiler
 • Alperenler: Padişahın en yakın arkadaşları

OSMAN BEY

 • Lakabı Fahruddin’dir. (Dinin koruyucusu)
 • 1302’de Koyunhisar (Bafeon) savaşını kazandı. (İlk Osmanlı-Bizans savaşı)
 • İlk defa vergi alındı. (Bac)
 • İlk kadı ataması yapıldı. (Dursun Fakih)
 • İlk para basıldı. (Bakır, Mangır, Akçe)
 • İlk defa tımar sistemi uygulandı.

 

 

ORHAN BEY

 • Lakabı İhtiyarüddin’dir.
 • Bursa ve İznik alınarak başkent yapıldı.
 • Bizans ile Palekanon savaşı kazanıldı.
 • Karesioğulları alındı.
 • Çimpe kalesi alındı. (Rumeli’deki ilk toprak parçası)
 • Gelibolu
  • Gelibolu Fatihi “Süleyman Paşa”dır.

NOT: İbn Batuta Orhan Bey için; “Türk hükümdarların en ulusu” demiştir.

Orhan Bey Zamanında Yaşanan Diğer Gelişmeler;

 • İlk tersane açıldı. (Karamürsel)
 • İlk saray yapıldı. (Bursa – Bey sarayı)
 • İlk medrese açıldı. (İznik Medresesi)
 • İlk müderris ataması yapıldı. (Davud-u Kayser)
 • İlk cami yapıldı. (Hacı Özbek camii)
 • İlk gayrimüslim Haseki Sultanla evlenildi.
 • İlk defa Rumeli’ye geçildi. (Çimpe)
 • İlk gümüş para basıldı. (Akçe)
 • İlk ordu (Yaya müsellem)
 • İlk divan
 • İlk vezir ataması yapıldı. (Alaaddin Paşa)
 • İlk defa iskan politikası uygulandı.
 • İlk defa Kul sistemi uygulandı. (yabancı devlet adamlarını çalıştırma)
 • İlk sultan unvanı Orhan Bey’e verildi.

 

1.MURAT

 • Ahilerden Ankara’yı aldı.
 • Sazlıdere savaşı ile Edirne alınıp başkent yapıldı.
 • İlk Osmanlı-Haçlı savaşı olan Sırp Sındığı savaşı kanazıldı.
 • Ploşnikte Osmanlı öncü birliği bozguna uğradı.
 • İlk defa büyük bir Haçlı ordusuna karşı Kosova savaşı kazanıldı.
  • Bu savaş sonunda 1. Murat bir sırplı tarafından şehit edildi.
  • Bu savaştan sonra protokol kuralları değişti ve padişaha yaklaşmak belli bir mesafe
  • Osmanlı tarihinde ilk kez top kullanıldı.
  • İlk defa Anadolu beylikleri Osmanlı devletine asker gönderdi.
  • Türk bayrağının şekli bu savaşta ortaya çıkmıştır.

 1. Murat zamanında Yaşanan Diğer Gelişmeler

 • Kazaskerlik, defterdarlık ve sadrazamlık
 • İlk defa Kapıkulu Ocağı Bu ocağa bağlı Yeniçeri, Topu ve Acemioğlanlar Ocağı kuruldu.
 • Molla Rüstem’in önerisiyle Pençik Sistemi hayata geçirildi.
 • İlk defa veraset sisteminde değişiklik uygulandı.
 • Rumeli beylerbeyliği (Lala Şahin Paşa)

 

YILDIRIM BAYEZİT

 • Yıldırım unvanını Karamanoğulları ile yapılan “Frenkyazısı Savaşında” elde etmiştir.
 • Anadolu Türk siyasi birliğini geniş ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahıdır.
 • İlk defa Bursa’da hastane açtırmıştır. (Tek gözü kör)
 • İlk defa Cülus bahşişi dağıtılmıştır.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.
 • Kuşatmaya yardımcı olması için Anadoluhisarı yapılmıştır. Dört kuşatmanın da başarısız olması;
  • Karamanoğullarının iki kez isyan etmesi
  • Timur’un Sivas’ı işgal edip Ankara’ya doğru ilerlemesi
  • Haçlılar ile Niğbolu savaşının yapılması
   • Bu savaş sonucunda halife Yıldırım Bayezit’e “Sultan-ı İklimi Rum” unvanın vermiştir.

1402 Ankara Savaşı

Nedenleri

 • Anadolu beyliklerinin ve Akkoyunluların Timur’u Anadolu’ya gelmesi konusunda kışkırtması.
 • Timur’dan kaçan beylerin Osmanlı Devletine sığınması
 • İki liderin birbirlerini savaşa tahrik eden mektuplaşmaları
 • İkisinin de Türk siyasi lideri olmak istemesi
 • Timur’un Sivas’ı işgal etmesi

Sonuçları

 • Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. (En önemli sonucudur)
 • Akkoyunlular Doğu’da güçlenerek Osmanlı devletinin siyasi rakibi oldular.
 • İstanbul’un alınması 50 yıl gecikti.
 • Anadolu tahrip edildi.
 • İlk defa bir Osmanlı padişahı düşmana esir düştü
 • Fetret devrine girildi. (1402-1413)
 • Mustafa Çelebi, Timur tarafından Semerkant’a götürüldü.

NOT: Yıldırım Bayezit Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. İlk Kara Timurtaş Paşa oldu.

ÇELEBİ MEHMET

 • Fetret devrini sona erdirdiği için Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak adlandırılır.
 • Venedik ile ilk deniz savaşı yapıldı. (Çalı bey)
 • İlk dini nitelikli toplumsal ayaklanma olan Şeyh Bedrettin isyanı çıkmıştır.
 • Düzmece Mustafa isyanı çıkmıştır. İsyanı bastırılan Mustafa Bizans’a sığındı ve 2. Murat zamanında bir kez daha isyan etti. 2.Murat, Mustafa’yı yakalattırıp idam ettirdi.

 

 1. MURAT

 • Macarlarla, Kuruluş döneminin en kötü antlaşması olan Edirne Segedin Antlaşmasını imzaladı.
  • Bu antlaşmaya göre Osmanlı Macaristan ile 10 yıl savaş yapmayacak kararı alındı. Bunun üzerine tahtı 2. Murat 12 yaşındaki oğlu Mehmet’e bıraktı.
 • Osmanlı devleti haçlıları Varna Savaşında mağlup etti. (Murat Serdarı Ekrem unvanıyla savaştı
 • İlk yeniçeri isyanı Buçuktepe isyanı çıktı.
 • Osmanlı devleti haçlıları Kosova Savaşında bir kez daha mağlup etti. Bu savaşın sonuçları ise şunlardır;
  • Balkanlar kesin Türk yurdu haline geldi.
  • Türkler 2. Viyana kuşatmasına kadar taarruza, Avrupa ise savunmaya geçti.

NOT: 2. Kosova ile Miryakefalon savaşı sonuçları açısından benzerlik gösterir.

NOT: 2. Murat “Kara Murat veya Hayır Babası” olarak anılmıştır.

Kuruluş Dönemi Savaşları Şifresi

S ırpsındığı – 1. Murat
I .Kosova       – 1. Murat
N iğbolu        – Yıldırım Bayezit
A
V arna          – 2. Murat
2 . Kosova    – 2. Murat

Kodlaması “SINAV 2” dir.

Kuruluş Dönemi Padişahları

Osman Bey

Orhan Bey

Murat

Yıldırım Bayezit

Çelebi Mehmet

 1. Murat

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.