18.yy Osmanlı Gerileme Dönemi Özet PDF – KPSS 2020

2020 KPSS için sizlere özet mahiyetinde 18.yy Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Konu Anlatımının özet halini PDF olarak hazırladık. Toplam 7 sayfa'da size bu konu başlığını özetledik. 

1
7279

2020 KPSS 18.YY Osmanlı Gerileme Dönemi Konu Anlatım Özet PDF

2020 KPSS için sizlere özet mahiyetinde 18.yy Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Konu Anlatımının özet halini PDF olarak hazırladık. Toplam 2 sayfa‘da size bu konu başlığını özetledik. 

2020 KPSS Tarih Güncel ders notlarına ulaşmak ve 18.yy Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Konu Anlatımını PDF olarak sayfanın alt kısmından doğrudan indirebilirsiniz.

Ayrıca siz 2020 KPSS Tarih’in tüm konularının PDF konu anlatım özetine yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu not ile Osmanlı Dönemini bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki notlarda artık İnkilap tarihine başlayacağız. Sizlere önerimiz KPSS Tarih’te baştan Osmanlı’ya kadar olan konuların sorularını çözmeniz olacaktır. Böylelikle daha iyi pekiştirmiş olacaksınız.

Sitemizi takipte kalın. Son güncel özetler sitemizi yüklenmeye devam edecektir.

NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 

2020 KPSS‘nin tüm derslerine ait Güncel Konu Anlatım, Özet, Soru Bankası, Çıkmış Soru Çözümleri, Videolar vb. PDF materyallere sitemizden kolaylıkla ulaşabilir ve bu 2020 KPSS materyallerini indirebilirsiniz.

Osmanlı Gerileme Özet

 

 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

Avrupa’nın Genel Durumu

 • Amaca ulaşmak için Avrupa devletlerinin her türlü tedbire başvurmasına “Makyvelizm” denir.

Fransa

 • Mısır’a saldırdı.

Avusturya

 • En çok Rusya ile işbirliği yaptı.
 • Balkanlar’a egemen olup Ege Denizine ulaşmayı hedefledi.

Rusya

Çar 1. Petro’nun Amacı:

 • Kırım’ı alıp Karadeniz’e inmek
 • Boğazları ve Akdeniz’i almak
 • Orta Asya ve Kafkasya’ya yayılma
 • Balkanlarda Slav birliğini savunma (Panislavizm)

Dakya Projesi:

 • Rusya ve Avusturya ile planlandı.
 • Eflak ve Boğdan’da “Dakya” adında ortak bir devlet kurmayı planladılar.

Grek Projesi:

 • Rus Prensi Potekim tarafından “Doğu Sisteminin En Büyük Planı” olarak adlandırıldı.
 • İstanbul merkezli bir Rus devleti kurularak Bizans’ı tekrar canlandırmayı amaçladılar.

 

 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

18.YY OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHİ

Osmanlı – İran

 • 1746 Kerden antlaşması ( Kasrı Şirin) imzalandı. (1639 Kasrı Şirindeki maddeler aynen kabul edildi.)

Osmanlı – Avusturya – Rusya

 • Osmanlı topraklarında Rusya askerlerini sıkıştırdık ve akabinde Rusya ile “Prut Antlaşması” imzalandı.
 • Bu antlaşma ile Osmanlı’nın Karlofça ve İstanbul Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alma umudu doğdu. Azak kalesi Osmanlı’ya geri verildi.
 • Avusturya ile “Pasarofça Antlaşması” imzalandı. Osmanlı ilk defa Batı’nın üstünlüğünü kabul etti ve “Lale Devrine” girdi.
 • Osmanlı, Avusturya ve Rusya’ya karşı galip geldi ve Belgrad tekrar Osmanlı devletine verildi.
 • Belgrad Antlaşması ile arabuluculuk yapan Fransa’ya 1. Mahmut tarafından kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.
 • Osmanlı Devleti ile rusya savaştı. Savaş sırasında Rusya Çeşme’de Osmanlı donanmasını yaktı.
 • 1774 Osmanlı ile Rusya arasında “Küçük Kaynarca Antlaşması” imzalandı. Buna göre;
  • Kırım bağımsız olacak. (İlk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölge elimizden çıktı.)
  • Kırım dini açıdan Osmanlı padişahına bağlı kalacaktır. (İlk defa hilafet siyasi bir güç olarak kullanıldı.)
  • Rusya İstanbul’da daimi elçilik ve istediği her yerde konsolosluk açabilecektir.
  • Rusya’ya savaş tazminatı ödenecektir. (Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödenmiştir.)

NOT:Ortodoksların dini lideri Rusya’dır” maddesi 1775 Küçük kaynarca antlaşmasıyla eklenmiştir.

 • 1792 “Yaş Antlaşması” ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu kabul edildi.
 • Napolyon Mısır’a saldırdı. Osmanlı Fransaya karşı ilk defa denge politikası izleyerek, İngiltere ve Rusya’dan yardım istedi. İlk defa Ruslar bu olay sırasında boğazlardan geçti.
 • Cezzar Ahmet Paşa, Nizamı Cedit ile Akka önlerinde Napolyonu

NOT: Nizam-ı Cedit’in ilk ve son başarısı Akka Kalesi’dir.

NOT: Mısır’a gelen Napolyon, Tolunoğulları’nın Mısır’ı ihya ettiği kadar ihya etsek yeter demiştir.

 

 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

18.YY ISLAHATLARI

 • Batı (Avrupa) örnek alındı.
 • Baskı ve şiddet var
 • yy’a göre daha kalıcı
 • Hukuk hariç her alanda ıslahat yapıldı. (En çok askeri alanda)
 • Saray, ulema ve asker karşı çıktı.

Bu dönemin kodlaması: 31313 – AMMAS ‘dır.

 1. Ahmet – 1. Mahmut – 3.Mustafa – 1. Abdülhamit – 3. Selim

 

 1. AHMET DÖNEMİ

 • Lale devri 1718 Pasarofça Antlaşması ile başladı. 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona erdi.
 • Bu devrin sadrazamı: Damat İbrahim Paşa
 • Minyatürcüsü: Levni
 • Şairi: Nedim
 • Lale Devri kelimesini ilk kullanan: Yahya Kemal
 • Lale Devri’ni eser olarak kullanan: Refik Altınay
 • Islahatlarda Avrupa ilk kez örnek alınmıştır.
 • Lale Devri’nde askeri ıslahat yapılmamıştır.

 

Lale Devri;

 • Avrupa ilk defa örnek alındı.
 • Macaristan’dan Matbaa getirildi. – İbrahim Müteferrika
 • Osmanlı devletine getirilen ilk teknik yeniliktir.
 • İlk basılan eser: Van Kulu Lugatı
 • Sait Efendi Avrupa’da “Turkeveri” akımını başlattı.
 • İlk defa geçici elçilikler açıldı: Paris, Moskova, Viyana, Varşova
 • 28 Mehmet Çelebi Paris Sefaretmanesi’ni yazdı. (Batı’ya açılan ilk pencere kabul edilir.)
 • Tercüme heyetleri kurulup Doğu Klasikleri çevrildi.
 • İran’dan çiçek aşısı
 • Tulumbacılar ocağı
 • Barok, rokoko ve Gotik eserler yapıldı.
 • Çini, kumaş, kağıt fabrikaları açıldı.
 • Devlet adamlarının portreleri yapıldı.
 • Versay sarayı örnek alınarak Sadabad Sarayı yapıldı.

NOT: Batı tarzında yapılan ilk eser, 3. Ahmet çeşmesi, İlk Cami ise Nuruosmaniye Camii’dir.

 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.
 1. MAHMUT

 • Kütüphaneler açtırdı.
 • İlk defa Batı tarzı askeri ıslahatlar yaptı.
 • İlk defa Batı’dan bir uzman getirdi. (Comte de Bonneval) (Humbaracı Ahmet Paşa)
 • Batı tarzında ilk teknik okul Hendesehane’dir.

NOT: Osmanlı’da Batı tarzında ıslahat edilen ilk kurum Humbara Ocağı’dır.

 

 1. MUSTAFA

 • Avrupa’dan Baron de Tott’u Sürat Topçuları ocağı kuruldu.
 • Esham sistemi uygulamasını getirdi. Senetten kağıt paraya geçişin ilk aşamasıdır.

 

 1. ABDÜLHAMİT

 • Esham sistemini uygulamaya geçirdi.
 • Mühendishane-i Bahri Hümayun
 • Culüs bahşişi verme geleneğini kaldırdı.
 • Ulufe alım – satımını yasakladı. (Yeniçerinin ticaret ile uğraşması)
 • İstihkam okulu açtı. (Ordu da köprü vb. inşaat yapımı)

 

 1. SELİM

 • Yaptığı tüm ıslahatlara Nizam-ı Cedit
 • Islahatlarında Fransa’yı örnek aldı.
 • İlk kalıcı elçilik Londra’ya açıldı. (Yusuf Agah)
 • Meşveret Meclisi aktif hale getirildi. (Danışma)
 • Yeniçerilere talim yapma zorunluluğu
 • İlk defe devlet matbaası kuruldu. (Matba-ı Amire)
 • Mühendishane-i Beri Hümayun (Kara) kuruldu.
 • Fransızca zorunlu ilk yabancı dil ilan edildi.
 • Yerli malı teşvik edildi.
 • Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kuruldu ve bu ordunun ihtiyacını karşılamak için İrade-i Cedit hazinesi kuruldu.

NOT: Nizam-ı Cedit’in ilk ve son başarısı: Fransa’ya karşı Akka Kalesi savunmasıdır.

 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

19.YY OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHİ

1798Napolyon Mısır’ı işgal etti. Cezzar Ahmet Paşa Nizam-ı Cedit ordusuyla Akka’da Fransa’yı mağlup etti. Bu süreçte Osmanlı ilk defe denge politikası izledi.

1804Kara Yorgi önderliğinde Sırplar isyan etti ancak bastırıldı. Bu ilk isyandır.

1812 – Rusya ile Bükreş Antlaşması imzalandı. Sırplar bu antlaşmayla Osmanlı devletinden ilk imtiyaz elde eden toplum oldu.

1829 – Rusya ile Osmanlı arasında Edirne Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sırplar özerk hale gelirken, Yunanlar bağımsız hale geldiler.

1833Mehmet Ali Paşa’nın ordusu Kütahya’ya kadar geldi. Mehmet Ali paşa ile Osmanlı arasında Kütahya Antlaşması imzalandı. İngiltere ve Fransa’ya güvenmeye Osmanlı Rusya’dan yardım istedi. Bunun üzerine Rusya 8 yıllığına Hünkar İskelesi Antlaşması imzaladı. Boğazlar ilk defa sorun haline geldi. Ayrıca Osmanlı Boğazlar üzerinde son kez egemenlik hakkını kullandı.

 

1838 – İngiltere ile Osmanlı arasında Balta Limanı Antlaşması imzalandı. Osmanlı Mısır sorunun çözümünde İngiltere’nin desteğini alabilmek için İngiltere’ye verdiği kapitülasyonları genişletti. Böylece Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.

 

1839 – Osmanlı Mehmet Ali Paşa ile Nizip Savaşı’nı yaptı ancak yine kaybetti.

 

1840Mısır sorunu için Londra Konferansı toplandı. Böylece Mısır sorunu bir iç sorunken bir dış korun haline geldi. Osmanlı devleti bu konferansta Avrupalı devletlerin desteğini alabilmek için Tanzimat Fermanını ilan etti.

 

1841Boğazlar sorunu için Londra Konferansı toplandı. Böylece Boğazlar sorunu uluslararası bir sorun haline geldi.

 

1853-56 – İngiltere ve Fransa’yı arkasına alan Osmanlı ile Rusya arasında Kırım savaşı başladı. Savaşı nedenleri şunlardır;

 • Osmanlı donanmasının Sinop’ta yakılması
 • Rus elçisi Mençikof’un istekleri
 • Mülteci sorununun ortaya çıkması (Lehler, Macarlar)
 • Kutsal Yerler Sorununun ortaya çıkması
 • Rusya’nın boğazlarda kaybettiği hakkı geri almak istemesi

Savaş sırasında Osmanlı tarihinde ilk defa İngiltere’den dış borç alındı. (Osmanlı – Rus: Kırım savaşı)
İlk defa Kırım, Varna ve Edirne arasında telgraf hattı çekildi. (Kırım Savaşı)
Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nigtingale bu savaşta İngiliz ve Osmanlı askerlerini tedavi etti. “Lambalı Kadın

1856 – Savaş sonunda Paris Barış Konferansı toplandı. Konferansta başarılı olmak isteyen Osmanlı Islahat Fermanını ilan etti. Alınan kararlar;

 • Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler koruyacak.
 • Osmanlı Avrupa devletlerinin hukukundan faydalanacaktır. ( Böylece Osmanlı bir Avrupalı devlet sayılmıştır.)
 • Hem Osmanlı hem Rusya Karadeniz’de tersane ve donanma bulundurmayacaktır.

 

1877-78Osmanlı – Rus harbi başladı. (93 Harbi) Bu savaş esnasında Nene Hatun kahramanlaşmıştır. (Erzurum)

 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

1878Osmanlı ile Rusya arasında Ayastefanos (Yeşilköy) antlaşması imzalandı. (Osmanlı tarihinde imzalanmasına rağmen yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanostur.) Bu antlaşma Avrupalı devletlerin çıkarlarına aykırı olduğu için iptal oldu. Bu antlaşma yerine Berlin antlaşması yapıldı;

1878Berlin Antlaşması;

 • Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak
 • Girit ve Doğu Anadolu’da Ermenilere yönelik ıslahat yapılacak. (Böylece Ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline geldi)
 • Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya verilecek. Doğubeyazıt Osmanlı’ya verilecek.
 • Bosna-Hersek’in yönetimi Avusturya-Macaristan’a bırakılacak
 • Bulgaristan 3’e bölünecek. Bir kısmını Avrupalı devletler koruyacak.

 

1881 – Fransa Tunus’u işgal etti.

1882 – İngiltere Mısır’ı işgal etti.

1897Yunanistan ile Dömeke Meydan Muharebesi yapıldı.

NOT: Dömeke Meydan Muharebesine katılmak isteyen Mustafa kemal okuldan kaçmıştır. “Gençliğimin en heyecan verici günleriydi. Bu savaşa katılmayı çok istemiştim” demiştir.

NOT: Osmanlı’nın Kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.

 

19.YY ISLAHATLARI

 • Tamamen Avrupa örnek alındı.
 • Saray, ulema ve asker karşı çıktı.
 • İlk defa halk yönetime katıldı.
 • Her alanda ıslahat yapıldı.
 • Demokratikleşme faaliyetleri başladı.

 

 1. 2. MAHMUT ISLAHATLARI

SENED-İ İTTİFAK

 1. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanmıştır.
 • Ayanların varlığı ilk kez resmileşmiştir.
 • İlk defa Osmanlı tarihinde padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.
 • Osmanlı tarihinin ilk demokratikleşme
 • 1215 Magna Carta’ya
 • Padişah kendi gücünden başka bir gücün varlığını tanımıştır.
Yönetim Alanındaki Islahatlar
 • Ayanlığı kaldırdı. Köylere muhtar, eyaletlere müşir atadı.
 • Müsadereyi kaldırdı.
 • Tımar sistemini kaldırdı.
 • Devlet dairelerine resmini astırdı.
 • Passaport uygulamasına geçildi.
 • İstanbul’a gelenler için Mürur Tezkeresi düzenlendi.
 • İlk resmi gazete Takvim-i Vekayi çıkardı.
 • Memurlar maaşa bağlandı. Memurlar dahiliye ve hariciye olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • Memurların pantolon, ceket ve fes giymesi zorunlu hale getirildi.
 • Devlet memuru yetiştirmek için Mehteb-i Maarif-i Adliye açıldı.
 • Düzenli posta teşkilatı kuruldu.
 • Divan üyelerini nazırlığa (bakanlık) çevirdi. Bunlar;
  • Sadrazam – Başvekalet
  • Reisülküttap – Hariciye Nazırlığı
  • Sadaret Keth. – Dahiliye Nazırlığı
  • Şeyhülislam – Bab-ı Meşihat Dairesi

Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

 • Sekban-ı Cedit ve Eşkinci ocağı
 • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. (Vakayı Hayriye) Yerine Asakari Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu. Ordunun ihtiyacını karşılaması için Mekteb-i Fünun-ı Harbiye
 • İlk nüfus sayımı yapıldı. (Askeri amaçlı)
 • Mektebi Şahane ve Tıbbiye açıldı.
 • Köylerin ve kasabaların güvenliğinin sağlanması amacı ile “Redif birlikler” kuruldu.
 • Seraskerlik (Genelkurmay başkanlığı) kuruldu.
Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar
 • Avrupa’ya eğitim amaçlı ilk öğrenciler gönderildi.
 • Ortaokulllar açıldı.
 • Karantina uygulandı.
 • Mehterhane kapatıldı ve yerine Donizetti paşa tarafından Mızıkayı Hümayun
 • Yabancı dil bilen Müslüman diplomat yetiştirmek için “Tercüme Odaları” kuruldu.
Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar
 • Yerli malı teşvik edildi.
 • Memurun giyeceği kıyafetlerin yerli malı olma zorunluluğu getirildi.
 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

 

TANZİMAT FERMANI

İlan Edilme Nedenleri

 • Londra Konferansı kararlarında etkili olmak
 • Gayrimüslimlerin hakların yükselterek devlete olan bağlılıklarını arttırmak
 • Fransız İhtilali’nin etkisini azaltmak
 • Avrupa devletlerinin azınlıkları bahane ederek Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmanı engellemek

Hazırlayan: Mustafa Reşit Paşa

Fermanı İlan Eden: Sultan Abdülmecid

Fikir Akımı: Osmanlıcılık

Diğer adı: Gülhanei Hattı Hümayun

Önemi: Padişah kendi gücünden hariç kanun gücünü kabul etmiştir. Bu ferman anayasacılığa geçişin ilk aşamasıdır.

NOT: Herkes kelimesi varsa Tanzimat Fermanı, Gayrimüslim ifadesi varsa Islahat Fermanında yer alır.

NOT: Bu fermanın ilan edilmesinde Avrupalı devletlerin etkisi bulunmaktadır.

Maddeleri:

 • Herkesin can, mal ve ırz güvenliği korunacak
 • Herkes mal ve mülk sahibi olabilecek
 • Herkes askere gidecek
 • Herkes gelirine göre vergi verecek
 • Mahkemeler herkese açık olacak
 • İşkence ve dayak kaldırılacak

 

ISLAHAT FERMANI

İlan Edilme Nedenleri

 • Paris Barış Konferansı kararlarında etkili olabilmek
 • Tanzimat fermanının diğer ilan edilme nedenleri ile aynıdır.

NOT: İlan edilmesinde Avrupalı devletlerin etkisi vardır.

Islahat fermanında etkili olan Fikir Akımı: Osmanlıcılık

Fermanı İlan Eden: Sultan Abdülmecid

Fermanın Önemi: Müslüman – Gayrimüslim eşitliği tam olarak sağlandı. Müslümanlar ise bu fermana tepki gösterdi.

Maddeleri:

 • Gayrimüslimleri küçük düşürecek sözler söylenmeyecek
 • Cizye vergisi ile iltizam usulü kaldırılacak
 • Gayrimüslimler il genel meclislerine üye olabilecekler

 

ISLAHATLAR

Bu dönemin üç padişahı vardır. Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve 5. Murat’tır.

NOT: 5. Murat’ı Şeyhülislam akıl sağlığı yerinde olmadığı için tahtan indirmiştir. Yerine 2. Abdülhamit geçmiştir.

 • Meclis-i Maarif-i Umumiye nezareti kuruldu. (MEB)
 • Encümen-i daniş (Fen kitaplarının tercümesi yapıldı. Redhouse ve hammer burada çalışmalar yaptı.)
 • Jandarma ve Polis teşkilatı kuruldu.
 • İlk defa telgraf hatları çekildi. (Edirne – İstanbul – Şumnu)
 • Muhasallık meclisleri açıldı. (Vergileri belirleyen)
 • İlk defe dış borç alındı. (Kırım savaşı – İngiltere)
 • İlk kağıt para bastırıldı. (Kaime)
 • İlk banka açıldı. (Bank-ı Dersaadet)
 • Bank-ı Osmanı adında ilk defa yabancı sermayeli İngiliz bankası açıldı. Para basma yetkisi verildi.
 • Vekayi Tıbbıye adında ilk dergi basıldı.
 • İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval çıkarıldı.
 • Yarı resmi gazete Ceride-i Havadis çıkarıldı.
 • Güllü Agop ilk Osmanlı modern tiyatrosunu
 • Mecelle yürürlüğe girdi. Osmanlı’nın ilk medeni kanunu.
 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİ ISLAHATLARI

 • Hilali Ahmer cemiyeti kuruldu. (Kızılay)
 • Darüşşafaka açıldı.
 • Dünyanın 3. Büyük deniz filosu kuruldu.
 • Ramazan Kararnamesi ile devletin faizleri bile ödemeyeceği ilan edildi.
 • Vilayet nizamnamesi çıkarlıdı.
 • İlk defa bir padişah yurt dışına çıktı. (Sultan Abdülaziz Fransa’ya davet edildi.)
 • Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları yapıldı.
 • Robert koleji ve Galatasaray Sultanisi açıldı.
 • Halepa fermanı ile Giritli Rumlara özerklik
 • Heykeli olan tek padişah Sultan Abdülaziz’dir.
 • İlk defa bir gazete miladi takvim kullandı. (Sabah)
 • İlk Türkçe mizah gazetesi “Diyojen” dir.

 

 1. 2. ABDÜLHAMİT ISLAHATLARI

 • Murat’ın yerine tahta çıktı.
 • Genç Osmanlıların baskısıyla Meşrutiyeti ilan etti.
 • Türk tarihinin ilk yazılı anayasasını ilan etti. (Kanuniesasi)

NOT: 1. Meşrutiyet ile Osmanlı tarihinde çift parlamentolu dönem başlamıştır.

NOT: Bir ilin adıyla başlayan lise varsa genellikle 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.

 

 

 1. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ YENİLİKLERİ VE GELİŞMELERİ (1878-1908)

 • Abdülhamit camiden çok okul yaptırdığı için “Maarifperver” olarak bilinir.
 • Yönetim merkezi Yıldız Sarayına taşındı.
 • Memleket Sandıkları Ziraat Bankasına dönüştürüldü.
 • Ermeni isyanlarının bastırılması için Hamidiye Alayları
 • Haber getirip götüren Jurnal Teşkilatı
 • Büyük bir telgraf ağı
 • Bunun için Telgraf mektebi kuruldu.
 • İlk defa çocuk hastanesi Hamidiye Eftal açıldı.
 • Osman Hamdi Bey tarafından “Sanayi Nefesi Mektebi” açıldı. (Güzel Sanatlar Fakültesi)
 • Tren sektörü için “Anadolu Osmanlı Şömendiifer Kumpanyası” kuruldu.
 • Dış politika olarak İslamcılık (Ümmetçilik)
 • Willhem’in başlattığı 3B projenin yapımına başlandı. (Berlin-Bosof(İstanbul)-Bağdat) :(Haydarpaşa tren garı)
 • 1881 de Muharrem Kararnamesi çıkarılarak Osmanlı resmen iflas ettiğini açıkladı. Bunun üzerine alacaklı devletler “Düyun-u Umumiye İdaresi”ni kurdular. (Bu bir nevi devlet içinde devlettir. Başkanlığını İngiltere ve Fransa yapmıştır.)

NOT:

 • 31 Mart Olay’ına 2. Abdülhamit Han ses çıkarmayınca Selanikte bulunan ordu harekete geçti.
 • 31 Mart Vakası Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket ordusu tarafından bastırıldı. Bu orduda Kurmay Yüzbaşı olarak M.K de yer aldı.
 • K’in tarih sahnesine ilk çıkışı 31 Mart Vakasında görev almasıdır.
 • 31 Mart Vakası Osmanlı tarihinde rejim değişikliğine yönelik çıkan ilk ve son isyandır.
 • İsyan sonucunda 2. Abdülhamit Meclis kararı ile tahtan indirilerek Selanik’e sürgüne gönderilmiştir. Yerine ise 5. Mehmet Reşat getirilmiştir.

 

Bu Olaylar Sırasında;

 • Bulgaristan bağımsızlığnı ilan etti.
 • Girit Yunanistan’a bağlandı.
 • Bosna-Hersek Avusturya-macaristan tarafından ilhak

 

OSMANLI DEVLETİNDE BASIN YAYIN HAREKETLERİ

Bulletin Des Novelles: Çıkarılan ilk gazetedir. (Fransızlar tarafından)

Takvim-i Vekayi: Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesidir. (2. Mahmut)

Ceride-i Havadis: Yarı resmidir. Churcill tarafından çıkarılmıştır.

Tercüman-ı Ahval: Osmanlı’da çıkarılan ilk özel gazetedir. Agah Efendi ve Şinasi

Muhbir: Ali Suavi çıkardı. Giritli Müslümanlara yardım kampanyası olarak başlamıştır.

Volkan: Derviş Vahdettin’in çıkardığı 31 Mart isyanını destekleyen gazetedir.

 NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.
OSMANLI DEVLETİNDE ÇIKARILAN DERGİLER

Vekayı tıbbiye: Osmanlı’da çıkarılan ilk dergidir.

Diyojen: Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisidir.

 

OSMANLI DEVLETİNDE ÇIKARILAN İLK KADIN GAZETE VE DERGİLERİ

Terakki: ilk defa kadın sorunları ve haklarından bahseden gazetedir.

Terakki Muhadderat: Kadınların yükselişi anlamına gelmektedir.

Şüküfezar: Yazar kadrosu tamamen kadınlardan oluşur.

Kadın: İlk Türk kadın yazar Fatma Aliye, Emine Semiye burada yazarlık yapmıştır.

 

Kaynak İndirme Bilgileri

 • Site: edunzy.com
 • Dosya İçeriği: KPSS Tarih – 18.yy Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
 • Dosya Boyutu/Türü: 442 KB / PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
 • PDF parolası: Yok

Diğer KPSS Tarih Konu Anlatım;

 

 

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.